Általános szerződési feltételek

a Kincs könyvesbolt (webshop) és elektronikus könyvtár szolgáltatás igénybevételéhez

 

Szolgáltató

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Szolgáltató)
Székhely: 1016 Budapest, Sánc u. 3/b
törzskönyvi azonosító:      838498

adószám:                         15838492-2-41

KSH statisztikai számjel:   15838492-7220-312-01

számlavezető:                  Magyar Államkincstár

számlaszám:                    10032000-00340399-00000000                      

E-mail:                             info@koppmariaintezet.hu
Telefon:                           061-622-4942

A szerződés tárgya

A Vásárlók részére a https://www.konyvtar.koppmariaintezet.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) keresztül elérhető a könyvesbolt és a könyvtári szolgáltatás, a továbbiakban: szolgáltatás), amely webhelyekre a http://www.koppmariaintezet.hu oldalról is el lehet navigálni a főmenüben elhelyezett link segítségével.  A honlapon lévő könyvesboltban nyomtatott és elektronikus kiadványokat, könyveket vásárolhatnak. A könyvesboltban a vásárlás nincs regisztrációhoz kötve, azonban az elektronikus könyvtári szolgáltatás kizárólag regisztrációt követően használható.
A vásárlás és a regisztráció előfeltétele, hogy a Vásárló megismerje és elfogadja a jelen ÁSZF-t, valamint megismerje és elfogadja a könyvesbolt és az elektronikus könyvtár működéshez kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatót.


A regisztrációhoz email címre és jelszóra van szükség, azonban a könyvesboltban történő vásárlás során a Vásárlónak a következő adatokat mindenképpen meg kell adnia:

vezetéknév,

keresztnév,

e-mail cím,

telefonszám,

lakcím.

A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve regisztrációját törölheti.

A Vásárló a regisztráció megtörténtéről, illetve a regisztráció során megadott adatok módosításáról, törléséről visszaigazoló e-mailt kap az általa megadott e-mail címre.

 

A Vásárló a szolgáltatással, valamint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztatóban ill. az info@koppmariaintezet.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve hétfő-csütörtök 9-16 óra, péntek 9-14 óra között a (06-1) 6224942 telefonszámon kérhet felvilágosítást.

A könyvesboltban történő vásárlás menete

A Vásárlók a könyvesboltban szereplő kiadványokat, könyveket vásárolhatják meg. Minden kiadvány, könyv főbb jellemzőit, tulajdonságait a kiadvány melletti ismertető tartalmazza. Egyes kiadványok esetében lehetőség van belepillantani a könyv tartalmába is.

A könyvesboltban a könyvek és a kiadványok mind nyomtatott, mind elektronikus formában megvásárolhatók, a Vásárló választása szerint.

A Vásárlók a könyvek, kiadványok között a könyvek menüpontban válogathatnak, a keresések pontosítása érdekében a Vásárlók az oldalon szűrőket vagy a keresőt használhatnak.
A Vásárló a megvásárolni kívánt terméket a „kosárba” jelre kattintva választhatja ki. A megvásárlásra kijelölt kiadványokat, könyveket a „kosár” tartalma alapján ellenőrizheti,

A vásárló a kosárban tudja ellenőrizni és véglegesíteni a rendelését.

A pénztárhoz gomb megnyomásával már a szállítási és számlázási adatok űrlapja nyílik meg, ahol Vásárló a szállítás és a fizetés módját tudja kiválasztani, majd a megrendelés elküldése gomb megnyomásával válik lehetővé a rendelés leadása.

Amennyiben a Vásárló minden kötelező adat kitöltött, akkor egy ún. köszönő oldalra irányítjuk, ahol láthatja a rendelésének egyedi azonosítószámát, ellenőrizheti a rendelése részleteit (amennyiben letölthető terméket vásárolt a letölthető link itt is megjelenik, illetve a fiók menüpont letöltések almenüje alatt is, valamint emailben is a megrendelés visszaigazolásáról szóló emailben is van egy letöltő link).

Vételár, fizetési feltételek, fizetés módja

A könyvek, kiadványok mellett feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t, de nem tartalmazzák a szállítás, kezelés, csomagolás költségét (a továbbiakban: kezelési költség). Elektronikus könyv, illetve kiadvány vásárlása esetén kezelési költség értelemszerűen nem kerül felszámításra.

A Vásárló a megrendelt termék árát kizárólag előre, és elektronikusan fizetheti ki, SimplePay szolgáltatáson keresztül, valamint közvetlen banki átutalással a Szolgáltatónak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára. Utánvétellel, valamint készpénzzel történő vásárlás nem lehetséges.

A fizetés során a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártya-kibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, amely bankonként eltérő lehet.

A Vásárló a megrendelés sikeres leadásáról visszaigazolást kap az általa megadott email címre.

A könyvek, kiadványok átvétele

A megrendelt nyomtatott könyveket, kiadványokat Magyarország területén futárszolgálat útján házhoz szállítjuk. Külföldre nem áll módunkban könyvet kiszállítani. Külföldről történő vásárlás esetén az elektronikus kiadványok megvásárlását javasoljuk.

A megrendelt könyveket, kiadványokat a Magyar Posta Zrt. futárszolgálata szállítja ki. Kérjük, a rendeléskor olyan szállítási címet adjanak meg, ahol napközben (8:00-17:00) át tudják venni a csomagot.

A futárszolgálat elérhetőségei:

tel.: 061-767-8200

e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A futárszolgálat honlapján a csomagszám alapján Ön is ellenőrizheti, hol jár a csomagja. A futárszolgálat e-mailen küldi meg a csomagszámot és az értesítést a kiszállítás várható időpontjáról.

Szállítási díj:

Nyomtatott könyv megrendelése esetén, a – könyvek mennyisége és súlya függvényében – minden esetben az aktuális postai díjszabáshoz igazodó szállítási és kezelési számítunk fel, amelyről a Magyar Posta Zrt. honlapján – https://www.posta.hu/static/internet/download/Lapdijszabas_ONLINE.pdf (MPL ÜZLETI CSOMAG alapdíjak) lehet tájékozódni, a posta díjszabása szerint változhat, a változtatás jogát fenntartjuk

Amennyiben a könyvek mérete és súlya lehetővé teszi, a Szolgáltató a könyvet levélként adja fel. és ennek megfelelően számítja fel a szállítási díjat.

Személyes átvétel a Szolgáltató székhelyén van lehetőség (1016. Budapest, Sánc u. 3/b):

kizárólag munkanapokon Hétfőtől – csütörtökig 8-16.30-ig, pénteken: 8-14. óráig.

Személyes átvétel esetén kezelési költség nem kerül felszámításra.

A vásárlástól való elállás joga

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek személyes átvételnél a számla kiállításának időpontját, házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napját értjük.

A Vásárló ez esetben a megvásárolt könyv árát visszakapja. A kezelési költséget nem áll módunkban visszatéríteni.

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén visszajuttatni a Szolgáltató székhelyére. A Szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Vásárló által kifizetett – kezelési költség nélküli – vételárat a Vásárlónak visszatéríteni.

A Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési mód során megadott névre és bankszámlára téríti vissza.  

Elektronikus formában megvásárolt termék esetén, amennyiben a Vásárló a terméket a saját eszközére letöltötte, az elállás joga nem gyakorolható.

A Szolgáltató, mint eladó mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a termék a Szolgáltató székhelyére vissza nem érkezett.
A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli.  

A Vásárló az elállási jogát a Szolgáltatónak megküldött egyértelmű nyilatkozatával, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet melléklete szerinti nyilatkozat-mintával is gyakorolhatja.

Az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot a Vásárló köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (1016 Bp., Sánc u. 3/b) vagy az info@koppmariaintezet.hu e-mail címre küldött  elektronikus levélben.

Garancia (jótállás)

A megvásárolt kiadványokra, könyvekre A Ptk. alapján garanciát (jótállást) vállalunk. Amennyiben a megvásárolt könyv, kiadvány nyomdahibás, vagy szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló árengedményt kaphat, vagy elállhat a vásárlástól. A garanciális igény érvényesítésére a vásárlástól számított 14 napon belül van lehetőség.
Sértetlen könyvek kicserélésére is van lehetőség, de ebben az esetben a kezelési költséget a vásárlónak kell állnia.  

Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013.évi V. tv. (Polgári Törvénykönyv) vonatkozó szabályai szerint.
A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
A Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen vagy más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Könyvtár használata

Mivel a Szolgáltató alapfeladata a tevékenysége során létrehozott tudás széles körű megosztása, ezért a könyvtár használatához kizárólag regisztráció szükséges.

A könyvtár kizárólag a Szolgáltatónak erre a célra létrehozott honlapján keresztül, elektronikus formában használható, a könyvtárban lévő könyvek, folyóiratok, kiadványok, nyomtatott formában történő olvasására, megvásárlására nincs lehetőség.

A könyvtárban lévő könyvek, folyóiratok, kiadványok kizárólag pdf-ben olvashatók, illetve a kutatási feladatok megkönnyítése érdekében a szövegrészek kijelölhetők, másolhatók, a kiadványok letölthetők, letöltés után szerkeszthetők.

A könyvtár használójának a könyvtár használata során figyelemmel kell lennie arra, hogy a Szolgáltató weboldalain elérhető tartalmak, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

Egyéb

 

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a honlapon szereplő adatok (pl. kiadványok ára, leírása) a lehető legpontosabbak legyenek.

Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mind ezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

A honlapon szereplő képek illusztrációk, a kiadványtól való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek a valóságot tükrözzék.

Bármilyen kérdés, panasz esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a telefonszámon, e-mail címen, postacímen:

e-mail: info@koppmariaintezet.hu
Telefon:
 hétfő-csütörtök 9-16 óra között, pénteken 9-14 óra között (06-1) 622-4942
Cím:
 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (1016 Bp., Sánc u. 3/b)

A szolgáltatással, illetve a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Az üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina körút, 99., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Vásárló ezt meghaladóan jogosult bírósághoz is fordulni.